ITSupportNU

{ITSupportNU}{Holländargatan 21}{Stockholm}{111 60}{Stockholm}{Sweden}{(46) 850-255300}
Holländargatan 21 111 60 Stockholm, Stockholm
Phone: (46) 850-255300
IT drift
Hur molntjänster och IT drift kan hjälpa dig utveckla din verksamhet
July 14, 2016
Show all

Hur IT och SEO kan hjälpa varandra – IT konsult för dig

IT support

Om man ser på generell IT och SEO, ser man ofta två separata grupper som inte går ihop. Dock ser man att mycket inom företag kan styras med hjälp av diverse SEO tjänster. Ser man från IT supportens perspektiv, så kan båda delarna samarbeta och då kan ens företag uppleva otroliga resultat. I dagens läge kan man påverka en hemsidas resultat via SEO tekniker men man måste  även ha fungerande IT tjänster.

Problem kan dock uppstå om båda grupperna inte förstår varandra och har svårt med kommunikationen. Problem uppstår på grund av dem olika perspektiven som tillämpas tjänsterna, ambitionerna samt på grund av olika förväntningar. Om ett problem hittas och olika perspektiv försöker lösa problemet samtidigt kan det bara bli värre och skapa frustration inom företaget. Försök istället att samla dem olika perspektiven tillsammans med problemet och hitta en lösning som passar alla synpunkter. Det är alltid bra att försöka driva in så mycket kreativa  problemlösningar in i ett företag som möjligt. Det håller personalen aktiv och dem uppdateras kontinuerligt inom sina områden.

Steg för steg om hur man får ihop IT support och SEO tekniker:

Följande förslag kan lösa på ett enkelt sätt om hur man får ihop dem olika delarna:

Förstå dem olika språken:

Det är generellt välkänt att IT och SEO talar olika språk. Till ena sidan kan det uppfattats som om den andra gruppen talar grekiska. Därför är det viktigt att få ihop båda grupperna genom små steg så man över tiden kan förstå bådas talesätt och språk. Det är inte förstå då som dem båda grupperna kan kommunicera på ett effektivt och direkt sätt. Till exempel, inom SEO är en hemsidas URL kallat “WWW”, inte som “non-WWW” som det är inom IT.

Gemensamma mål:

När kommunikationen är igång och fungerar effektivt är nästa steg att få båda grupperna att förstå att alla har samma mål. Detta kan enbart uppnås ifall man för en dialog mellan grupperna för att medla att båda grupperna behöver varandra. Få dem att förstå att verksamheten kan enbart uppnå framgång ifall alla jobbar tillsammans mot gemensamma mål och att SEO tekniker har stor påverkan på IT avdelningens egna framgång.

Grupparbete:

Så fort man får ihop SEO teknikerna och IT delen så finns det inget hinder i vägen för verksamhetens framgång. Alla kommer att samarbeta i harmoni som en enhet. IT avdelningen och kommer att jobba nära ihop med SEO experterna för att lösa olika problem tillsammans. När en verksamhet har uppnått detta kommer allt generellt flyta på utan avbrott.

Fördelar med att få ihop SEO experterna och IT avdelningen och deras påverkan på varandra:

SEO och IT har en stor inverkan på varandra, för att kunna erbjuda rätt tjänster inom din bransch är det viktigt att få ihop dem så du som företagsägare kan ta del av följande fördelar:

  • Fler kunder:

SEO och IT tillsammans kan öka din online-rakning genom nyckelord som kunder använder för att hitta specifika tjänster. Detta kan göras via dem större och mest använda sökmotorerna. Ditt företag kan därför få fler kunder, eftersom företaget blir mer synligt. Således att få dem tillsammans kommer att ge dig fantastiska resultat och ett ökat kundantal.

  • Utforska marknader:

Genom att få  grupperna att samarbeta, så kan du och ditt företag utforska nya marknader. Då kan du tänka globalt istället för lokalt. Ditt företag kan då sälja och/eller erbjuda tjänster till fler och större marknader. Tillväxten av företaget kan då uppta en snabbare takt och du kan uppnå dina mål inom en snar framtid.

  • Automatisering:

IT och SEO kan tillsammans hjälpa dig med  automatiserade tjänster. Detta innebär att du kan automatisera vissa uppgifter som inte direkt behöver ditt stöd eller översikt. Då kan du få snabba och positiva resultat.

Gör ditt bästa för att få SEO och IT att fungera och arbeta ihop och upplev deras positiva inverkan på ditt företag. Tveka inte att kontakta oss ifall du har frågor om hur du bäst kan uppnå detta. Vi hjälper till med råd och dylikt vid alla frågor.

 

Comments are closed.